2022/2023 учебна година

ИМЕ И ФАМИЛИЯ   

    КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ... КЛАС

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

1.

МАРИЯ ПАУНОВА

I

088610670

2.

БИЛЯНА ЧАКЪРОВА

II

0882488509

3.

НАДЯ ТРАЯНОВА

III

0889440305

4.

АННА АНГЕЛОВА

IV

0886115064

5.

ДИМИТЪР ДАВИДКОВ

V А

0887403078

6.

ВЕСЕЛА БОЖКОВА

VIБ

0897344421

7.

АНТОАНЕТА ХАРАЛАМПИЕВА

VI  

088448808

8.

МИЛЧО ЛЮБЕНОВ

VII

0896379730

Информация

 

 

Контакти