Училищно настоятелство

СПИСЪК на Училищното настоятелство към Основно училище „Христо Ботев” с.Невестино

 

 1. Антон Борисов Стоинев – Председател
 2. Ивайло Славчов Георгиев
 3. Димитър Светославов Зафиров
 4. Велика Николова Димитрова
 5. Валери Любенов Стоилов
 6. Райна Йорданова Стойнева
 7. Славчо Георгиев Стоянов
 8. Силвия Любчова Ивова
 9. Мария Димитрова Паунова
 10. Венцислав Крумов Ангелов
 11. Веска Кирилова Въжарова
 12. Ваня Здравкова Влашка
 13. Емилия Йорданова Димитрова

 

Информация

 

 

Контакти