Твоят час

На 08.11.2017г. стартираха дейностите на групите по проекта „Твоят час”.За втора поредна година  деца и родители с интерес посрещнаха първите занятия на сформираните групи за преодоляване на образователни дефицити, както и тези по интереси. Всеки ученик намери своето място в една от  следните групи:

 1. „Да се научим да смятаме”  – първи клас, ръководител Биляна Чакърова. Групата ще работи за преодоляване на обучителни дефицити в областта на математиката
 2.   „Ние пишем и четем”   – втори клас, ръководител Надя Траянова. Групата ще работи за преодоляване на обучителни  дефицити в областта на българския език
 3.    „Забавна математика”  – трети клас, ръководител Анна Ангелова. Групата ще работи за преодоляване на обучителни затруднения в областта на математиката
 4. „Четенето – лесно, писането – лесно”- четвърти клас, ръководител Мария Паунова. Групата ще работи за преодоляване на обучителни затруднения в областта на българския език
 5. „Да танцуваме, да танцуваме”  - 1 – 4 клас,  ръководител Тони Кенов.  Групата е за занимания по интереси . Целта е  учениците да  разучат  български хора , да се потопят в богатството от традиции и обичаи.
 6. Детска вокална група  – 1 – 4 клас, ръководител Калояна Русева. Групата е за занимания по интереси
 7. „Не можем без писане и четене” - 5 – 6 клас ,  ръководител Даниела Мицова. Групата ще работи за преодоляване на обучителни  затруднения  в областта на българския език
 8.   „Математиката може и да е лесна” -  7 клас  , ръководител Велика Димитрова. Групата е сформирана за преодоляване на обучителни затруднения по математика
 9. „Аз обичам природата” - 5 – 7 клас , ръководител Антоанета Харалампиева. Групата е за занимания по интереси и има за цел да формира екологична култура, нагласи и отговорности за опазване на околната среда; да се насърчават младите хора ангажирани в дейности свързани с опазване на околната среда
 10.   Детска вокална група  – 5 -7 клас , ръководител Калояна Русева. Групата е за занимания по интереси и ще даде възможност на учениците да се докоснат до богатството от български  народни  песни, както и ролята на българските фолклорни изпълнители в световен мащаб.
 11.   „Иху,иха” – 5 -7 клас  , ръководител Тони Кенов. Групата е за занимания по интереси . Забавлявайки се, учениците ще разучат  български  хора , ще се потопят в богатството от традиции и обичаи.
 12.  

 


Публична изява по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. на групата с обучителни затруднения ”Не можем без писане и четене” с ръководител г-жа Надя Траянова показа наученото през годината пред гости и родители.

 

 


С нова придобивка по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. могат да се похвалят вече учениците и учителите от Основно училище „Христо Ботев’, с. Невестино.

 

Алпийският тролей е новата атракция, която радва любителите на предизвикателството. Съоръжението официално бе открито от директора на училището г-н Валери Стоилов. Точни инструкции за ползване, както и демонстрации бяха направени още същия ден. На желаещите бе подчертано, че безопасността при ползване е най-важна за преживяването на приятни и весели емоции. Ето ни в действие. Насладете се и вие!

 


Информация

 

 

Контакти