2023/2024 учебна година

График - поправителни изпити 5, 6 и 7. клас

Съобщение - вечерен час и т.н.

График - поправителни изпити 7. клас

График - поправителни изпити 5. и 6. клас


ОБЯВА

   Във връзка с кандидатстване и реализиране на дейности по НП на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта“  през учебната 2024-2025 година училището търси лицензиран треньор по волейбол и учител по спортни танци.

   Документи се приемат в деловодството на училището в срок до 17:00 часа на 06.06.2024г.

   С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор за извършване на дейностите по програмата.

  За повече информация: Валери Стоилов – директор, тел. 0889209440


Свободни места по класове и паралелки към-16.05.2024 г.

Свободни места по класове и паралелки към 23.04.2024 г.

Свободни места по класове и паралелки към 10.04.2024 г.

Свободни места по класове и паралелки към-01.03.2024 г.

Свободни места по класове и паралелки към 14.02.2024 г.

Свободни места по класове и паралелки към 09.02.2024 г.

Обява - Инициатива Седмица на моето училище

Свободни места по класове и паралелки към 24.01.2024 г.

Свободни места по класове и паралелки към 17.01.2024 г.

Свободни места по класове и паралелки към 12.01.2024 г.

Свободни места по класове и паралелки към 10.01.2024 г.

Свободни места по класове и паралелки към 08.01.2024 г.

Свободни места по класове и паралелки към 06.10.2023 г.

Свободни места по класове и паралелки към 04.01.2024 г.

Свободни места по класове и паралелки към-13.12.2023 г.

Свободни места по паралелки към 23.10.2023 г.

Информация

 

 

Контакти