Преподаватели

Даниела Николова Мицова

Главен учител

Български език и литература

Светослава Славчова Христова

Старши учител

Английски език

Антоанета Крумова Харалампиева

 Старши учител

Химия и биология

 

Биляна Спасова Чакърова

Старши учител

Надя Георгиева Траянова

Старши начален учител

Венелина Людмилова Петрова

Учител 

Целодневна организация

 

Катя Райчева Бумбарска

Учител

Целодневна организация

Димитър Иванов Стоянов

Старши учител 

Целодневна организация

Димитър Пламенов Димитров

Старши учител 

Физическо възпитание и спорт

 

Мария Димитрова Паунова

 Старши начален учител

Елеонора Борисова Желязкова

  Учител 

Целодневна организация

 

Валентин Борисов Михайлов

 Старши учител 

Математика

Димитър Николаев Давидков

Учител 

 История и география

Милчо Любенов Сашев

Учител  

Музика

 

Анна Красимирова Ангелова

Начален учител

Тони Йорданов Кенов

Учител

Хореограф

Информация

 

 

Контакти