НП "Иновации в действие"

В ПЕРИОДА 3 – 5 МАЙ 2023 ГОДИНА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. НЕВЕСТИНО ГОСТУВА НА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“, ГРАД СМОЛЯН

По НП „Иновации в действие“, в периода от 3 – 5 май 2023 година група учители от нашето училище посетиха ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян.

В работната визита взеха участие представители от ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище и НУ „Св. Климент Охридски“, с. Войсил, обл. Пловдив.

В ранния следобед на 3 май г-жа Цонка Печилова -  директор на ОУ „Стою Шишков“ посрещна гостите на прага на учлището по стар български обичай и под звуците  на изпълнение на каба гайда. След представяне на педагогическия колектив, домакините поканиха присъстващите учители и ученици на виртуална разходка, представена като ретроспекция от създаване на училището до наши дни. За всички присъстващи беше подготвена атрактивна литературно – музикална програма. Прозвуча и химнът на училището.

На 4 май учители и учении от гостуващите училища присъстваха на открити образователни практики и наблюдаваха иновации в действие. Учителите В. Чаталбашева, Р. Беширова и М. Кехайова проведоха уроците в модерния STEM кабинет, с който училището разполага, а доайените А. Шишманова и З. Керимова бяха заложили на традиционното и проведоха часа в къщата музей – „Хаджичоневата къща“. Всички черпиха идеи и се вдъхновяваха , ставайки част от училищния живот на смолянското училище.

Гостите останаха възхитени от креативността, мотивацията на децата, вдъхновяващия артистизъм, вглъбеното търсене на участниците в занятията.

На кръглата маса на тема: „Иновациите – начин за мотивиране на учениците за ползотворен процес“, бяха направени анализи на различни аспекти от педагогическото взаимодействие през изминалите дни. Участниците в срещата обмениха впечатления, идеи , възможности и предизвикателства за бъдещи сътрудничества между различните училища.

По време на тридневната мобилност по НП „ Иновации в действие“, освен участие в кръгли маси, дискусии и работни срещи, участниците посетиха Обсерваторията Рожен и „Санта Клаус“, както и РИМ „Стою Шишков“.

Галерия


В ПЕРИОДА 19 – 21 АПРИЛ 2023 ГОДИНА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. НЕВЕСТИНО ГОСТУВА НА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ОУ „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“, ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

По НП „Иновации в действие“ на тема на мобилността съгласно сключения договор „Иновативни методи на преподаване“, в периода от 19 – 21 април 2023 година група учители от нашето училище посетиха ОУ „Професор Марин Дринов“, гр. Панагюрище.

В работната визита взеха участие представители от ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян и НУ „Св. Климент Охридски“, с. Войсил, обл. Пловдив.

В ранния следобед на 19 април г-жа Екатерина Футекова -  директор на ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище посрещна гостите на прага на учлището по стар български обичай с питка и сол. След представяне на педагогическия колектив, домакините поканиха присъстващите учители и ученици да разгледат модерните STEM кабинети. За всички присъстващи беше подготвена  музикална програма. Беше представена иновацията „ Нови методи за успешно обучение и креативност“.

На 20.04.2023 г. учители и ученици от гостуващите училища присъстваха на интердисциплинарни уроци в прогимназиален етап в STEM център „Знание в действие“, с които училището разполага. Проведен беше и интердисциплинарен урок в Градския исторически музей, където разгледахме експозициите и зала-трезор „Панагюрското златно съкровище“. Организирано беше и посещение на Историческата местност „Оборище“, където ученици от ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище изпълниха патриотични песни.

На 21.04.2023 г. учители и ученици от гостуващите училища присъстваха на интердисциплинарен урок в IV клас на обучение на тема „Европейския съюз“.

В представените дейности беше използвана екипна работа. Учениците участваха активно в представените дейности от училището-домакин и от гостуващите училища.

На заключителната кръгла маса бяха направени анализи на различни аспекти от педагогическото взаимодействие през изминалите дни. Участниците в срещата обмениха впечатления, идеи , възможности и предизвикателства за бъдещи сътрудничества между различните училища.

Реализираните дейности по време на мобилността са в изпълнение на заложените цели на НП „Иновации  в действие“  и програмата беше оценена като високоефективна и полезна както за учителите, така и за учениците.

Галерия


ПОСЕЩЕНИЕ НА ГРУПА ОТ УЧИТЕЛИ В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, гр. КАРНОБАТ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

В периода 13.04.2022 – 15.04.2022 год. група учители от нашето училище посетиха ОУ „Христо Смирненски“, гр. Карнобат. Целта на посещението беше свързана с мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри практики по НП „Иновации в действие“. В проведената мобилност взеха участие и учители от ЧОУ „Изгрев“, гр. София.

Учителите се запознаха с опита на своите колеги при прилагане на иновативни методи на обучение. На срещата всички имаха възможност да наблюдават открити уроци в иновативните кабинети – СТУДИО – КЛАС   и ТИМ – КЛАС.

Различната образователна среда, възможността за мобилност на учениците, екипната работа, играта като метод, заложените ситуации за по – ефективно и качествено общуване между учители и ученици и съвременните технологии в обучението, допринесоха за представяне на нови дидактични модели на учене и преподаване.

С много настроение във формални и неформални разговори, учителите от трите училища обмениха мнения и идеи във връзка с образователната иновация.

Освен откритите уроци, групата учител разгледаха и забележителностите на град Карнобат. Клуб Родолюбие поздрави гостуващите екипи при откриване на  изложбата в училище, посветена на годишнина от създаване на крепостта „Маркели“, както и при  нейното посещение.

Дните на партньорство завършиха с работна среща „Иновации в действие“, на която бяха дискутирани представените образователни моменти. Всички получиха рекламни материали, свързани с иновацията и сертификати за ползотворно партньорство в рамките на НП „Иновации в действие“.

 

 


Информация

 

 

Контакти