НП "Иновации в действие"

В ПЕРИОДА ОТ 28.04.2024 г. ДО  01.05.2024 г. ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. НЕВЕСТИНО ГОСТУВА НА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ СУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГРАД ПЛОВДИВ

По НП „Иновации в действие“, в периода от 28.04.2024 г. до  01.05.2024 г.  група учители от нашето училище посетиха СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив.

В работната визита взеха участие представители от СУ „Добри Чинтулов“, гр. Бургас и СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора.

В ранния следобед на 28.04.2024 г.  г-жа   Таня Иванова  -  директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив посрещна гостите пред Епископската базилика на Филипопол, наричана още Голяма базилика. След това домакините представиха Старинен Пловдив, като мултикултурен център – посещение на знакови места в Стария град и Етнографски музей.

На 29.04.2024 г. след представяне на педагогическия колектив, домакините поканиха присъстващите учители и ученици да наблюдават уроци във  II и  III клас на тема: „Прилагане на Монтесори педагогиката и облачните технологии ката инструмент в компетентностния подход при обучението на учениците“. Беше представена презентация на тема „ Успехи и предизвикателства пред учителите при внедряване на облачните технологии в образователния процес“. Гостуващите училища присъстваха на открит STEM урок в начален етап – III и IV клас на тема “ Из българските земи – Малешевската планина“. След урока се премина към обсъждане на обучението в STEM среда. Вечерта завърши с посещение на Премиерен концерт – спектакъл на Представителен ансанбъл „Марица“ към училището и професионалните паралелки „Танцьор“ и „Дизайнер“.

На 30.04.2024 г.  учители и ученици от гостуващите училища посетиха изложба и награждаване Национален пленер „Екология, традиция, творчество“ част от национален календар за изяви по интереси на децата и учениците в Старинен Пловдив с домакинство на училището. Гостите останаха възхитени от креативността и мотивацията на децата. Учителите и учениците от гостуващите училища  наблюдаваха  открит урок на тема: „Прилагане на компетентностния подход в професионалното обучение“.

На 01.05.2024 г. гостуващите училища посетиха изложба на ученици от професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“.

Работната тридневна среща приключи с неформални разговори за споделяне на впечатления. Участниците в срещата обмениха идеи, възможности и предизвикателства.

Галерия


В ПЕРИОДА 16 – 19 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. НЕВЕСТИНО ГОСТУВА НА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ СУ „ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“, ГРАД БУРГАС

По НП „Иновации в действие“ Модул 1. Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата на тема на мобилността съгласно сключения договор „Съвременно обучение, вдъхновено от традициите“, в периода от 16 – 19 април 2024 година група учители от нашето училище посетиха СУ „Добри Чинтулов“, гр. Бургас.

В работната визита взеха участие представители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив и СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора.

В ранния следобед на 16 април г-жа Милена Дренска -  директор на СУ „Добри Чинтулов“, гр. Бургас посрещна гостите на прага на учлището по стар български обичай с питка и сол  под звуците на каба гайда. След представяне на педагогическия колектив, домакините поканиха присъстващите учители и ученици да разгледат училищната сграда. За всички присъстващи беше организирано посещение „По пътеката на саблеклюна“, която е разположена в района около Укритието за наблюдение на птици в Южно Атанасовско езеро. Беше проведена беседа и дадена възможност за наблюдаване на птиците.

На 17.04.2024 г. учители и ученици от гостуващите училища присъстваха на мултидисциплинарен урок по човекът и обществото, изобразително изкуство и хореография на тема „ Фолклор и здраве“. Петокласниците представиха връзката между фолклора и здравословния начин на живот.

Проведен беше урок по музика в VI клас на тема „Музиката и медийния свят“. Организирано беше и посещение на туристически комплекс „Акве Калиде – Термополис“.

На 18.04.2024 г. учители и ученици от гостуващите училища присъстваха на мултидисциплинарен урок по български език и литература, музика и хореография в IV клас на тема „Народните песни – красота, музика и танц“. Чрез български народни приказки, песни, традиции и обичаи се разкри магията на българския фолклор.

Организирано беше посещение на НЦ „ПланетУм“, където голямото човешко пътешествие е представено в три зони – „Иновация“, „Енергия“ и „Откривателство“.

На 19.04.2024 г. учители и ученици от гостуващите училища присъстваха на концерт по случай патронния празник на училището - домакин.

В представените дейности беше използвана екипна работа. Учениците участваха активно.

На заключителната кръгла маса бяха направени анализи на различни аспекти от педагогическото взаимодействие през изминалите дни. Участниците в срещата обмениха впечатления, идеи, възможности и предизвикателства за бъдещи сътрудничества между различните училища.

Реализираните дейности по време на мобилността са в изпълнение на заложените цели на НП „Иновации  в действие“  и програмата беше оценена като високоефективна и полезна както за учителите, така и за учениците.

Галерия


В ПЕРИОДА 3 – 5 МАЙ 2023 ГОДИНА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. НЕВЕСТИНО ГОСТУВА НА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“, ГРАД СМОЛЯН

По НП „Иновации в действие“, в периода от 3 – 5 май 2023 година група учители от нашето училище посетиха ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян.

В работната визита взеха участие представители от ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище и НУ „Св. Климент Охридски“, с. Войсил, обл. Пловдив.

В ранния следобед на 3 май г-жа Цонка Печилова -  директор на ОУ „Стою Шишков“ посрещна гостите на прага на учлището по стар български обичай и под звуците  на изпълнение на каба гайда. След представяне на педагогическия колектив, домакините поканиха присъстващите учители и ученици на виртуална разходка, представена като ретроспекция от създаване на училището до наши дни. За всички присъстващи беше подготвена атрактивна литературно – музикална програма. Прозвуча и химнът на училището.

На 4 май учители и учении от гостуващите училища присъстваха на открити образователни практики и наблюдаваха иновации в действие. Учителите В. Чаталбашева, Р. Беширова и М. Кехайова проведоха уроците в модерния STEM кабинет, с който училището разполага, а доайените А. Шишманова и З. Керимова бяха заложили на традиционното и проведоха часа в къщата музей – „Хаджичоневата къща“. Всички черпиха идеи и се вдъхновяваха , ставайки част от училищния живот на смолянското училище.

Гостите останаха възхитени от креативността, мотивацията на децата, вдъхновяващия артистизъм, вглъбеното търсене на участниците в занятията.

На кръглата маса на тема: „Иновациите – начин за мотивиране на учениците за ползотворен процес“, бяха направени анализи на различни аспекти от педагогическото взаимодействие през изминалите дни. Участниците в срещата обмениха впечатления, идеи , възможности и предизвикателства за бъдещи сътрудничества между различните училища.

По време на тридневната мобилност по НП „ Иновации в действие“, освен участие в кръгли маси, дискусии и работни срещи, участниците посетиха Обсерваторията Рожен и „Санта Клаус“, както и РИМ „Стою Шишков“.

Галерия


В ПЕРИОДА 19 – 21 АПРИЛ 2023 ГОДИНА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. НЕВЕСТИНО ГОСТУВА НА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ОУ „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“, ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

По НП „Иновации в действие“ на тема на мобилността съгласно сключения договор „Иновативни методи на преподаване“, в периода от 19 – 21 април 2023 година група учители от нашето училище посетиха ОУ „Професор Марин Дринов“, гр. Панагюрище.

В работната визита взеха участие представители от ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян и НУ „Св. Климент Охридски“, с. Войсил, обл. Пловдив.

В ранния следобед на 19 април г-жа Екатерина Футекова -  директор на ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище посрещна гостите на прага на учлището по стар български обичай с питка и сол. След представяне на педагогическия колектив, домакините поканиха присъстващите учители и ученици да разгледат модерните STEM кабинети. За всички присъстващи беше подготвена  музикална програма. Беше представена иновацията „ Нови методи за успешно обучение и креативност“.

На 20.04.2023 г. учители и ученици от гостуващите училища присъстваха на интердисциплинарни уроци в прогимназиален етап в STEM център „Знание в действие“, с които училището разполага. Проведен беше и интердисциплинарен урок в Градския исторически музей, където разгледахме експозициите и зала-трезор „Панагюрското златно съкровище“. Организирано беше и посещение на Историческата местност „Оборище“, където ученици от ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище изпълниха патриотични песни.

На 21.04.2023 г. учители и ученици от гостуващите училища присъстваха на интердисциплинарен урок в IV клас на обучение на тема „Европейския съюз“.

В представените дейности беше използвана екипна работа. Учениците участваха активно в представените дейности от училището-домакин и от гостуващите училища.

На заключителната кръгла маса бяха направени анализи на различни аспекти от педагогическото взаимодействие през изминалите дни. Участниците в срещата обмениха впечатления, идеи , възможности и предизвикателства за бъдещи сътрудничества между различните училища.

Реализираните дейности по време на мобилността са в изпълнение на заложените цели на НП „Иновации  в действие“  и програмата беше оценена като високоефективна и полезна както за учителите, така и за учениците.

Галерия


ПОСЕЩЕНИЕ НА ГРУПА ОТ УЧИТЕЛИ В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, гр. КАРНОБАТ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

В периода 13.04.2022 – 15.04.2022 год. група учители от нашето училище посетиха ОУ „Христо Смирненски“, гр. Карнобат. Целта на посещението беше свързана с мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри практики по НП „Иновации в действие“. В проведената мобилност взеха участие и учители от ЧОУ „Изгрев“, гр. София.

Учителите се запознаха с опита на своите колеги при прилагане на иновативни методи на обучение. На срещата всички имаха възможност да наблюдават открити уроци в иновативните кабинети – СТУДИО – КЛАС   и ТИМ – КЛАС.

Различната образователна среда, възможността за мобилност на учениците, екипната работа, играта като метод, заложените ситуации за по – ефективно и качествено общуване между учители и ученици и съвременните технологии в обучението, допринесоха за представяне на нови дидактични модели на учене и преподаване.

С много настроение във формални и неформални разговори, учителите от трите училища обмениха мнения и идеи във връзка с образователната иновация.

Освен откритите уроци, групата учител разгледаха и забележителностите на град Карнобат. Клуб Родолюбие поздрави гостуващите екипи при откриване на  изложбата в училище, посветена на годишнина от създаване на крепостта „Маркели“, както и при  нейното посещение.

Дните на партньорство завършиха с работна среща „Иновации в действие“, на която бяха дискутирани представените образователни моменти. Всички получиха рекламни материали, свързани с иновацията и сертификати за ползотворно партньорство в рамките на НП „Иновации в действие“.

 

 


Информация

 

 

Контакти