НП "Иновации в действие"

ПОСЕЩЕНИЕ НА ГРУПА ОТ УЧИТЕЛИ В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, гр. КАРНОБАТ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

В периода 13.04.2022 – 15.04.2022 год. група учители от нашето училище посетиха ОУ „Христо Смирненски“, гр. Карнобат. Целта на посещението беше свързана с мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри практики по НП „Иновации в действие“. В проведената мобилност взеха участие и учители от ЧОУ „Изгрев“, гр. София.

Учителите се запознаха с опита на своите колеги при прилагане на иновативни методи на обучение. На срещата всички имаха възможност да наблюдават открити уроци в иновативните кабинети – СТУДИО – КЛАС   и ТИМ – КЛАС.

Различната образователна среда, възможността за мобилност на учениците, екипната работа, играта като метод, заложените ситуации за по – ефективно и качествено общуване между учители и ученици и съвременните технологии в обучението, допринесоха за представяне на нови дидактични модели на учене и преподаване.

С много настроение във формални и неформални разговори, учителите от трите училища обмениха мнения и идеи във връзка с образователната иновация.

Освен откритите уроци, групата учител разгледаха и забележителностите на град Карнобат. Клуб Родолюбие поздрави гостуващите екипи при откриване на  изложбата в училище, посветена на годишнина от създаване на крепостта „Маркели“, както и при  нейното посещение.

Дните на партньорство завършиха с работна среща „Иновации в действие“, на която бяха дискутирани представените образователни моменти. Всички получиха рекламни материали, свързани с иновацията и сертификати за ползотворно партньорство в рамките на НП „Иновации в действие“.

 

 


Информация

 

 

Контакти