2023/2024 учебна година

ИМЕ И ФАМИЛИЯ   

    КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ... КЛАС

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

1.

АННА АНГЕЛОВА

I

0886 115064

2.

МАРИЯ ПАУНОВА

II

0886 106750

3.

БИЛЯНА ЧАКЪРОВА

III

0882 488509

4.

НАДЯ ТРАЯНОВА

IV

0889 440305

5.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

V А

0895 524875

6.

ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

V Б

0885 647296

7.

ДИМИТЪР ДАВИДКОВ

VI  

0887 403078

8.

АНТОАНЕТА ХАРАЛАМПИЕВА

VII

0884 488083

Информация

 

 

Контакти