История

Първите сведения за историята на ОУ "Христо Ботев " , с. Невестино датират от 1919г. Училището носи наименованието "Кадин мост" и е открито на 15.09.1919 г. в частно здание, намиращо се в местността "Соборище", поради често провеждащите събори на това място.

 

Първата учителка е госпожица Мария Григорова, родом от гр. Кюстендил. Обучението на учениците се осъществява изключително трудно поради липса на пособия. Благодарение на усиления труд на учител и ученици учебната година завършва с много добри резултати. Издръжката на училището е от родители на ученици. Прави впечатление активността в набавяне на отоплението и за това училището не е затваряно нито един ден през учебната година.

 

Сградата се е състояла само от един етаж, включващ две стаи. В едната са били обучавани всички ученици от първи до четвърти клас, а другата била предназначена за учителката. През 1929 г. са достроени още две стаи на първия етаж в старата част на училището ( физкултурен салон и един от кабинетите за началните класове ). През 1961г.се построява вторият етаж от старата част на училището. Понастоящем там се намират кабинетът по изобразително изкуство, два кабинета за начални класове и един за прогимназиален. . Сградата е санирана и основно ремонтирана на два пъти по проект "Красива България". Училището разполага с добре обзаведени два компютърни кабинета, стая за занимания по интереси, фитнес зала, столова и напълно обновени класни стаи.

 

В момента основно училище "Христо Ботев" – с. Невестино е едно красиво българско училище. В него се обучават 175 ученици от населените места на община Невестино и гр. Кюстендил. Училището разполага с два компютърни кабинета, фитнес зала, зала за дейности по интереси, има компютър и голям монитор във всяка класна стая, електронни дъски, интерактивни дисплеи, телевизори във всяка занималня, телевизор във фоайето и др. технически средства. В подредения и подържан училищен двор е построена сцена за изяви на учениците, има прекрасна класна стая на открито. Ежегодно в двора на училището се засаждат различни декоративни дървета и храсти. Красивият алпинеум учи децата на естетика и отношение към цветята и опазването им. Едно от най – атрактивните преживявания за учениците е спускането с алпийския  тролей, който е монтиран в училищния двор. Построена е съвременна мултифункционална площадка за часовете по физическо възпитание и спорт и отдих в полуинтернатните групи. В коридорите на  училището са обособени различни кътове, които са тематични. Един от тези кътове е свързан със славната българска история. Там са подредени ликовете на най – смелите и безстрашни български владетели. Има  тематично подредени кътове  с рисунки на ученици, които периодично се сменят, във връзка с различни празници и събития. Многобройните  снимки в коридорите с ученици по повод различни празници, тържества и екскурзии, са доказателство за разнообразния и пълен с емоции училищен живот.

 

Класните стаи са украсени с много цветя, пана, картини и рисунки. Учениците сами полагат грижи за цветята и се учат да опазват материалната база.  

 

Персоналът на училището активно разработва проекти, голяма част от които печели. В началото на 2007 г. бе финализиран проект за извънкласна и извънучилищна дейност, с които е закупено спортно оборудване, туристическа екипировка и е осигурено ски-обучение на част от учениците. През 2008 година е спечелен проект към Министерството на културата, в резултат на което са закупени 297 тома съвременна литература и е обновена училищната библиотека.

 

През 2019г. бе спечелен проект към ЦОИДУЕМ, който позволи на целевите групи да посетят паметници на културата в цялата страна.

 

Ежегодно училището  се включва в схемата на ДФЗ Земеделие за „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ Полагат се грижи за здравословното хранене на всеки ученик.

 

През учебната 2020/2021 участва в НП „Иновации в действие“ и Европейски проект „Подкрепа за успех“.

 

Последните пет години училището участва в Проект за подобряване качеството на образованието в средищните училища по Европейска оперативна програма за развитие на човешките ресурси. С който проект бе въведено целодневното обучение в училище. Има две полуинтернатни групи в начален етап и две в прогимназиален.

 

Имаме спечелени проекти по ИКТ, проект за подобряване на материалната база и др.

 

Персоналът работи с ентусиазъм и професионализъм – правят се открити уроци, тържества, спортни дейности, участия в състезания, дейности за подобряване материалната база на училището.

 

Информация

 

 

Контакти