2021/2022 учебна година

ИМЕ И ФАМИЛИЯ   

    КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ... КЛАС

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

1.

БИЛЯНА ЧАКЪРОВА

I

0882488509

2.

НАДЯ ТРАЯНОВА

II

0889440305

3.

АННА АНГЕЛОВА

III

0886115064

4.

МАРИЯ ПАУНОВА

IV

0887403069

5.

АНТОАНЕТА ХАРАЛАМПИЕВА

V

0884488083

6.

СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА

VI А

0886552034

7.

МИЛЧО ЛЮБЕНОВ

VI  Б

0896379730

8.

ДИМИТЪР ДАВИДКОВ

VII

0887403078

Информация

 

 

Контакти