2021/2022

ПОКАНА

Уважаеми родители,

На 29.09.2021 год. (сряда) от 17:30 часа в читалище „Васил Левски“, кв. „Изток“ - гр. Кюстендил ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:

1. Запознаване с Правилника за дейността на училището

2.Запознаване с Правилника за безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

3. Запознаване с формите на обучение, които предлага училището ИУП, правата и задълженията на ученици и родители

4. Информация за целодневната организация, транспорт и хранене

5. Противоепидемични и хигиенни мерки за недопускане разболяване от Ковид 19.

Информация

 

 

Контакти