Непедагогически персонал

Лилия Ананиева Сотирова

-ЗАС

Тинка Стефанова Дамянова

-главен счетоводител

 

Илинка Борисова Маринова

- медицински специалист

Даниела Боянова Божилова

-хигиенист

Борис Маринов Димитров

- охрана

 

Антоанета Радославова Панева

-Антоанета Радославова Панева

Евелина Христова Христова

-работник в кухня

Йордан Сергиев Маноилов

-шофьор

Информация

 

 

Контакти