Заповеди

2023/2024

Заповед № 465-01-02.2024 г.- придружители 2023-2024

Заповед № 466-01.02.2024 г. - консултации 2023-2024

Заповед № 467-01.02.24г. - дневен режим  и ЦОУД

Заповед № 468-01.02.2024 г.- дежурства 2023-2024

Заповед № 469-01.02.2024г.- втори час на класа

Заповед № 504-08.02.2024 г.- класни, контролни 2023-2024

 

Заповед № 1064-14.09.2023 г.- Обществен съвет

Заповед № 18-21.09.2023 г.- класни, контролни 2023-2024

Заповед № 1048-13.09.2023 г.- придружители 2023-2024

Заповед № 1049-13.09.2023г. - консултации 2023-2024

Заповед № 1050-13.09.2023 г.- дневен режим 2023-2024

Заповед № 1051-13.09.2023 г.- дежурства 2023-2024

Заповед № 1052-13.09.2023 г.- втори час на класа 2023-2024

 

2022/2023

Заповед № 431-31.01.2023-придружители

Заповед № 432-31.01.2023 - консултации 

Заповед № 433-31.01.2023Г.-дневен режим 

Заповед № 434-31.01.2023-дежурства

Заповед № 435-31.01.2023-втори час на класа 

Заповед № 438-31.01.2023 г.-класни, контролни 

Заповед № 655-05.09.2022 г.- Обществен съвет


Заповед консултации

Заповед контролни и класни работи

Заповед втори час на класа

Заповед дежурства

Заповед дневен режим

Заповед придружители

 

2021/2022

Втори срок

Заповед консултации

Заповед контролни и класни работи

Заповед втори час на класа

Заповед дежурства

График придружители

Седмично разписание начален етап

Седмично разписание прогимназиален етап

 

Първи срок

График консултации

График придружители

Дневен режим ЦОУД

Заповед администратор школо

Заповед втори час на класа

Заповед дежурства

Заповед дневен режим

Заповед обхват

Заповед обществен съвет

Заповед организация за раздаване на безплатни закуски

Заповед организация на работата в училище

Заповед организация столово хранене

Заповед ОРЕС

Заповед работно време

Заповед раздаване на плод и мляко

Контролни и класни работи за I срок

Седмично разписание начален етап

Седмично разписание прогимназиален етап

 

2020/2021

 

Втори срок

Заповед  организация присъствено-ОРЕС

Заповед - придружител 2020-2021

Заповед втори час на класа 2020-2021

Заповед дежурства 2020-2021

Заповед за консултации 2020-2021

Заповед класни и контролни работи 2020-2021

 

Първи срок

Заповед - придружител 2020-2021

Заповед втори час на класа 2020-2021

Заповед дежурства 2020-2021

Заповед за консултации 2020-2021

 

2019/2020

Заповед ред и организация

Заповед-организация следобяд

Заповед-организация хранене зaкуски

Заповед-организация хранене обяд

Заповед - дежурни ученици

Заповед - използване на компютърна озвучителна и др. техника

Заповед - намаляване на отсъствията

Заповед-училищен плод и мляко

 

Информация

 

 

Контакти