Заповеди

2021/2022

Първи срок

График консултации

График придружители

Дневен режим ЦОУД

Заповед администратор школо

Заповед втори час на класа

Заповед дежурства

Заповед дневен режим

Заповед обхват

Заповед обществен съвет

Заповед организация за раздаване на безплатни закуски

Заповед организация на работата в училище

Заповед организация столово хранене

Заповед ОРЕС

Заповед работно време

Заповед раздаване на плод и мляко

Контролни и класни работи за I срок

Седмично разписание начален етап

Седмично разписание прогимназиален етап

 

2020/2021

 

Втори срок

Заповед  организация присъствено-ОРЕС

Заповед - придружител 2020-2021

Заповед втори час на класа 2020-2021

Заповед дежурства 2020-2021

Заповед за консултации 2020-2021

Заповед класни и контролни работи 2020-2021

 

Първи срок

Заповед - придружител 2020-2021

Заповед втори час на класа 2020-2021

Заповед дежурства 2020-2021

Заповед за консултации 2020-2021

 

2019/2020

Заповед ред и организация

Заповед-организация следобяд

Заповед-организация хранене зaкуски

Заповед-организация хранене обяд

Заповед - дежурни ученици

Заповед - използване на компютърна озвучителна и др. техника

Заповед - намаляване на отсъствията

Заповед-училищен плод и мляко

 

Информация

 

 

 

Контакти