2020/2021

 

ПОКАНА

Уважаеми родители,

На 30.09.2020г. от 17ч. в читалище „Васил Левски“, кв. „Изток“, град Кюстендил ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:

 1. Запознаване с Правилника за дейността на училището
 2. Запознаване с Правилника за безопасни условия на обучение, възпитание и труд
 3. Информация за организиране на ЦО – транспорт, хранене
 4. Запознаване с формите на насилие и тормоз и предприемане на съответни действия
 5. Запознаване с Плана за работа в условията на COVID 19
 6. Изработване на съответни дейности с родителите с цел намаляване на агресията
 7. Запознаване с писмото на МОН за отпускане на средства на работещи родители в случаите,  когато е необходимо да отглеждат болно дете в условията по време на карантина
 8. Информация относно осигуряване от родителите на ученически книжки, пособия, раници, лични карти, тетрадки
 9. Ученици с проблемно поведение
 10.  Други

 

 

ПОКАНА

Уважаеми родители,

На 09.02.2021г. от 17ч. в читалище „Васил Левски“, кв. „Изток“, град Кюстендил ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:

 1. Информация за резултатите от обучението и възпитанието на учениците през първия учебен срок на учебната 2020/2021г.
 2. Набелязване на мерки за намаляване на безпричинните отсъствия
 3. Запознаване на родителите с изискванията на МЗ и заповед на директора на училището във връзка с пандемията от COVID 19. Ангажираност на родителите за спазване на противоепидемичните мерки от учениците
 4. Други

Информация

 

 

Контакти