2022/2023 учебна година

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ КЪМ 26.04.2023 Г.

 

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ КЪМ 20.04.2023г.

 

Свободни места по класове и паралелки към 04.04.2023 г.

 

Обява - Инициатива "Седмица на моето училище"

 

СПРАВКА  за свободните места по класове и паралелки към 23.03.2023 г.

 

Свободни места по класове и паралелки към 07.03.2023 г.

 

Свободни места по класове и паралелки към 27.02.2023 г.

 

Свободни места по класове и паралелки към-14.02.2023 г.

 

Свободни места по класове и паралелки към 02.02.2023 г.

 

Свободни места по класове и паралелки към 27.01.2023 г.

 

Свободни места по класове и паралелки към 04.01.2023 г.

 

Свободни места по класове към 29.12.2022 г.

 

Свободни места по класове към 06.12.2022 г.

 

Свободни места по класове към 02.12.2022 г.

 

Свободни места по класове към 17.11.2022 г.

 

Свободни места по паралелки към 11.11.2022 г.

 

Свободни места по паралелки към 03.11.2022 г.

 

Свободни места по паралелки към 12.10.2022 г.

 

Обява - НП "Заедно в изкуствата и в спорта"

Информация

 

 

Контакти