Други графици

2022/2023

Дневен режим ЦОУД

Заповед - график за провеждане на занимания по интереси за втори срок 

Заповед - работно време

Заповед обхват

Заповед организация за раздаване на закуски 2022-2023 г.

Заповед организация на работата от учителите и ученициет

Заповед организация на столово обедно хранене на ученици, които са на целодневна организация

Заповед организиране на столово и обедно хранене 2022-2023

Заповед раздаване на плод и мляко

Заповед формиране на екипи за обхват

 

2020/2021

График - Подкрепа за успех 2020 - 2021

Заповед - придружител 2020-2021

Заповед втори час на класа 2020-2021

Заповед дежурства 2020-2021

Заповед за занимания по интереси

 

2019/2020

Заповед - график на втория час на класа-ІІ срок 2019-2020 уч. год.

Заповед - график на придружителите-ІІ срок 2019-2020 уч. год.

Заповед за дежурствата на учителите-ІІ срок 2019-2020 уч. год.

Дежурства на учителите

Втори час на класа

Придружаващи учители

Информация

 

 

Контакти