Други графици

2023/2024

Заповед - график за провеждане на занимания по интереси за първи учебен срок 2023- 2024 год.

Заповед № 993-04.09.2023 г. - обхват

Заповед № 1005-05.09.2023 г.- за организация на работа от учителите и учениците

Заповед № 1031-12.09.2023г.- екип  за обхват в общ.Невестино

Заповед № 1034-13.09.23г.  - дневен режим ЦОУД

Заповед № 1035-13.09.2023г. - организация на столово обедно хранене на ученици, които са на целодневна организация

Заповед № 1036-13.09.2023г. - организация зараздаване на закуски

Заровед № 1022-11.09.2023г. - раздаване на плод и мляко

 

2022/2023

Дневен режим ЦОУД

Заповед - график за провеждане на занимания по интереси за втори срок 

Заповед - работно време

Заповед обхват

Заповед организация за раздаване на закуски 2022-2023 г.

Заповед организация на работата от учителите и ученициет

Заповед организация на столово обедно хранене на ученици, които са на целодневна организация

Заповед организиране на столово и обедно хранене 2022-2023

Заповед раздаване на плод и мляко

Заповед формиране на екипи за обхват

 

2020/2021

График - Подкрепа за успех 2020 - 2021

Заповед - придружител 2020-2021

Заповед втори час на класа 2020-2021

Заповед дежурства 2020-2021

Заповед за занимания по интереси

 

2019/2020

Заповед - график на втория час на класа-ІІ срок 2019-2020 уч. год.

Заповед - график на придружителите-ІІ срок 2019-2020 уч. год.

Заповед за дежурствата на учителите-ІІ срок 2019-2020 уч. год.

Дежурства на учителите

Втори час на класа

Придружаващи учители

Информация

 

 

Контакти