2021/2022 учебна година

ПЛАН за работа на координационния съвет за справяне с тормоза 2021-2022

Годишен план

Годишна програма ЦОУД

Мерки за намаляване на отсъствията

Мерки за повишаване качествато на образованието

Мерки за противодействие на тероризма

План ГО

План за действие към национална стратегия за безопасност на движението по пътищата

План за квалификационната дейност

План за контролната дейност на директора

План за работа в условията на СOVID-19

План за работата на ПС

Правила за използване на електронен дневник

Правила за организиране и провеждане на вътрешна квалификация

Правила за подбор, назначаване на персонал

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

Правилник за дейността на комисията по етика

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за работа с родителите

План за безопасност на движението по пътищата

 

Информация

 

 

Контакти