Седмично разписание

2023/2024

Седмично разписание начален етап за II срок на  2023-2024 учебна година

Седмично разписание ПИГ начален етап за  II срок на  2023-2024 учебна година

Седмично разписание ПИГ прогимназиален етап за  II срок на  2023-2024 учебна година

Седмично разписание прогимназиален етап за  II срок на  2023-2024 учебна година

Седмично разписание начален етап за I  срок на  2023 - 2024 уч. година

Седмично разписание прогимназиале етап за I срок на 2023 - 2024 уч. година

 

2022/2023

Седмично разписание начален етап за ІI срок на 2022-2023 уч. год.

Седмично разписание прогимназиален етап за ІI срок на 2022-2023 уч. год.

Седмично разписание начален етап за І срок на 2022-2023 уч. год.

Седмично разписание прогимназиален етап за І срок на 2022-2023 уч. год.

 

2021/2022

Седмично разписание начален етап за ІI срок на 2021-2022 уч. год.

Седмично разписание прогимназиален етап за ІI срок на 2021-2022 уч. год.

Седмично разписание начален етап за І срок на 2021-2022 уч. год.

Седмично разписание прогимназиален етап за І срок на 2021-2022 уч. год.

 

2020/2021

Дневен режим ЦДО

Седмична разписание начален етап, втори срок 2020 -2021 уч. година

Седмично разписание прогимназиален етап-втори уч. срок 2020-2021 уч. година 2020- 2021г.

 

2019/2020

Седмично разписание за втори срок на учебната 2019-2020 год. - начален етап

Седмично разписание за втори срок на учебната 2019-2020 год. - прогимназиален етап

Седмично разписание на начален етап -първи срок 2019 - 2020

Седмично разписание-прог. етап-първи срок- 2019- 2020г.

 

Информация

 

 

Контакти