2019/2020 

ПОКАНА

 

Уважаеми родители,

 

 На 12.02.2020 год. (сряда) от 17:00 часа в читалище „Васил Левски“, кв. „Изток“ - гр. Кюстендил ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:

  1. Информация за резултатите от обучението и възпитанието на учениците през първи учебен срок на учебната 2019/2020 год.
  2. Набелязване на мерки за намаляване на безпричинните отсъствия.
  3. Информиране на родителите за предприетите и реализирани мерки за олекотяване на ученическите раници – подписване на декларация.

Информация

 

 

Контакти