Класни ръководители

ИМЕ И ФАМИЛИЯ   

    КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ... КЛАС

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

1.

АННА АНГЕЛОВА

I

0886115064

2.

МАРИЯ ПАУНОВА

II

0887403069

3.

БИЛЯНА ЧАКЪРОВА

III

0882488509

4.

НАДЯ ТРАЯНОВА

IV

0889440305

5.

ДИМИТЪР ДАВИДКОВ

V

0887403078

6.

АНТОАНЕТА ХАРАЛАМПИЕВА

VI

0884488083

7.

СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА

VII А

0886552034

8.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

VII Б

0887552008