Правилници и планове

2020/2021

Годишен план 2020-2021

ПВТР-2020-2021

ПДУ 2020-2021

План БД 2020-2021г.

План за гражданско образование

ПЛАН ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ НА ОУ ХРИСТО БОТЕВ, НЕВЕСТИНО

План за работа на ПС

Правилник за безопасни условия

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за работа с родителите

 

2019/2020

Годишен план на училището

Годишна училищна програма ЦОУД

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Мерки за привличане и задържане на учениците

План - противодействие на тероризма

План за гражданско и здравно образование

План за квалификационната дейност

План за контр. дейност на директора

План за работа на Педагогическия съвет

План по безопасност на движението

Правила за вътр.квалификация

Правилник за безопасни условия

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

Програма за превенция за ранно напускане

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за работа с родителите

Спортен календар

ПЛАН за работа на координационния съвет

Информация

 

 

 

Контакти