Обществен съвет

СПИСЪК

На Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев” с.Невестино

 

Членове: 1. Антоанета Симеонова Георгиева

2. Антоанета Спасова Иванова

3. Марияна Георгиева Костадинова;

4. Веселинка Ставрева Иванова;

5. Евелина Здравчова Стефчова;

6. Дарина Трайчова Стоянова

 

ІІ. Резервни членове наОбществения съвет:

1. Анелия Емилова Емилова;

2. Стефка Виолетова Василева.