Непедагогически персонал

Лилия Ананиева Сотирова

-ЗАС

Тинка Стефанова Дамянова

-главен счетоводител

Милчо Сашев Ковачев

-охрана

 

Евтим Манасиев Занев

-парнаджия

Даниела Боянова Божилова

-хигиенист

Тодорка Борисова Занева

-хигиенист