История

Първите сведения за историята на ОУ "Христо Ботев " , с. Невестино датират от 1919г. Училището носи наименованието "Кадин мост" и е открито на 15.09.1919 г. в частно здание, намиращо се в местността "Соборище", поради често провеждащите събори на това място.

 

Първата учителка е госпожица Мария Григорова, родом от гр. Кюстендил. Обучението на учениците се осъществява изключително трудно поради липса на пособия. Благодарение на усиления труд на учител и ученици учебната година завършва с много добри резултати. Издръжката на училището е от родители на ученици. Прави впечатление активността в набавяне на отоплението и за това училището не е затваряно нито един ден през учебната година. 


Сградата се е състояла само от един етаж, включващ две стаи. В едната са били обучавани всички ученици от първи до четвърти клас, а другата била предназначена за учителката. През 1929 г. са достроени още две стаи на първия етаж в старата част на училището ( физкултурен салон и един от кабинетите за началните класове ). През 1961г.се построява вторият етаж от старата част на училището. Понастоящем там се намират кабинетът по изобразително изкуство, два кабинета за начални класове и един за прогимназиален. . Сградата е санирана и основно ремонтирана на два пъти по проект "Красива България". Училището разполага с добре обзаведени два компютърни кабинета, стая за занимания по интереси, фитнес зала, столова и напълно обновени класни стаи.

 

В момента основно училище "Христо Ботев" – с. Невестино е едно красиво българско училище. В него се обучават 167 ученици от населените места на община Невестино и гр.Кюстендил.

 

Училището разполага с два компютърни кабинета, фитнес зала, зала за дейности по интереси, има компютър във всяка класна стая, две електронни дъски – за начален и за прогимназиален етап, телевизори във всяка занималня, телевизор във фоайето.

 

Персоналът на училището активно разработва проекти, голяма част от които печели. В началото на 2007 г. бе финализиран проект за извънкласна и извънучилищна дейност, с които е закупено спортно оборудване, туристическа екипировка и е осигурено ски-обучение на част от учениците. През 2008 година е спечелен проект към Министерството на културата , в резултат на което са закупени 297 тома съвременна литература и е обновена училищната библиотека.


Последните пет години училището участва в Проект за подобряване качеството на образованието в средищните училища по Европейска оперативна програма за развитие на човешките ресурси. С който проект бе въведено целодневното обучение в училище Има две полуинтернатни групи в начален етап и две в прогимназиален.

 

Има спечелени проекти по ИКТ, проект за подобряване на материалната база и др.

 

Персоналът работи с ентусиазъм и професионализъм – правят се открити уроци, тържества, спортни дейности, участия в състезания, дейности за подобряване материалната база на училището.