•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Събития

Стартира проект „В най – хубавото училище“, финансиран от ЦОИДУЕМ

 

На 13.11.2019 г в читалище "Васил Левски", кв. "Изток " бе откриването по проект "В най-хубавото училище",  спечелен от ОУ "Христо Ботев" – Невестино и изцяло финансиран от ЦОИДУЕМ. На срещата присъстваха ръководителите на дейностите по проекта, учители и родители.

 

Присъстващите се запознаха със същността на проекта и дейностите по него, с целевите групи и ръководителите. На срещата присъстваха и много общественици – Сашо Илиев, Стефан Лазаров, Милчо Русев представители на църковното настоятелство в кв."Изток". Председателят на НПО "ЛАРГО" – Сашо Ковачев приветства мисията – децата да постигнат по-висока степен на образование и изказа своята подкрепа за училището в Невестино.

 

На срещата бе подчертано, че родителите трябва  ежедневно да налагат контрол над децата си, само така може да се получи правилно надграждане. Родители и ръководители обмениха мнения, срещата бе ползотворна и постави началото на добрата работа и сътрудничество в рамките на проекта и извън него.