•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Събития

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ОУ„ХРИСТО БОТЕВ“, С. НЕВЕСТИНО

 

Наложените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на корона вируса наложиха и учениците от Основно училище „Христо Ботев“, с. Невестино да преминат на отдалечено обучение в електронна среда. Част от децата, обаче поради факта, че не разполагат с технически устройства и интернет връзка, не могат да се обучават по този начен.

 

Това налага  учителите от училището  да осъществяват обучението  по алтернативен начин – чрез ежедневно посещение от група от учители и образователен медиатор по домовете на учениците, където предават на хартиен носител учебните материали, дават указания, поставят задачи. Така не се прекратява учебния процес и се намалява негативния ефект на пандемията върху обучението на учениците.