•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Събития

НА 15.10.2020 г. СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНА ИЗЯВА ПО ДЕЙНОСТ 8 ОТ ПРОЕКТ "В НАЙ - ХУБАВОТО УЧИЛИЩЕ" , КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.18 - 2019, ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ ПО ДОГОВОР № БС 33.18 - 2- 011/29.10.2019 г.