•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Събития

Проект „В най - хубавото училище“, финансиран от ЦОИДУЕМ

 

На 18.07. 2020г. по Дейност 3 от проект „В най - хубавото училище“, финансиран от ЦОИДУЕМ, се проведе обучителен семинар за родители помощници на тема: „Форми и методи на взаимодействие с родителите, с цел намаляване на безпричинните отсъствия на учениците от училище".

 

Срещата се проведе в конферентната зала на хотел „Каса Карина“, гр. Банско. Разяснени бяха функциите и задачите на родителите помощници по проекта.

 

Г-н Валери Стоилов - ръководител на проекта, отговори на всички въпроси, които възникнаха по време на дискусията.

 

Уточнени бяха и основните задачи, които престоят да бъдат решени в началото на следващата учебна година , във връзка с намаляване на безпричинните отсъствия на учениците от училище.